Μελέτη δοκιμών ιστότοπου

 Τα SICS που επιλέχθηκαν για δοκιμή σε αυτόν τον ιστότοπο μελέτης περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία Γενικής Θεραπείας Μελέτη δοκιμών ιστότοπου
Καλλιέργεια, καλύπτει τις καλλιέργειες

1. Επίδραση του κάλυψη καλλιέργειας τερματισμός με Glyphosate σε μικροοργανισμούς εδάφους - Γλυφοσάτη με κάλυψη καλλιέργειας; Δωρεάν Glyphosate με κάλυψη καλλιέργειας; Έλεγχος 1: Γλυφοσάτη + βοτάνισμα χεριών. Έλεγχος 2: Μόνο Glyphosate


Αφίσα ιστότοπου μελέτης 2018 (Λήψη)

Glyphosate x CoverCrops2019 1 Glyphosate x CoverCrops2019 0
 Γλυφοσάτη με καλλιέργειες κάλυψης