Μελέτη δοκιμών ιστότοπου

 Τα SICS που επιλέχθηκαν για δοκιμή στον ιστότοπο μελέτης περιγράφονται παρακάτω:

Χώρα Κατηγορία Γενικής Θεραπείας Μελέτη δοκιμών ιστότοπου
Greece Καλύψτε τις καλλιέργειες, καλλιέργεια, αλλαγή καλλιέργειας

1. Έδαφος διάβρωση αξιολόγηση ποσοστού - Όχι μέχρι βιολογικών ελαιώνων Συμβατική μέχρι (15-20 cm) σε βιολογικά ελαιόδεντρα. Μετατροπή από πορτοκαλί οπωρώνα σε αβοκάντο. Συμβατικό πορτοκαλί οπωρώνα. Καλύψτε τη συγκομιδή (βίκος) σε οργανικούς αμπελώνες · Γυμνό χώμα σε οργανικούς αμπελώνες


Αφίσα ιστότοπου μελέτης 2018 (Λήψη)

 OrangeGrove

    Πραγματοποιήστε το ενημερωτικό δελτίο Ελλάδας Avocado Final μπροστινό εξώφυλλοΔιαβάστε αυτό το ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά εδώ  

 Αβοκάντο

  Μετατροπή από πορτοκαλιές σε αβοκάντο

   
       

 

 Σημαντικά ευρήματα

 • Η βιολογική υγεία και η κατάσταση του αγροτεμαχίου αβοκάντο ήταν κατώτερα από τα οικόπεδα πορτοκαλιών σύμφωνα με το πείραμα πυκνότητας γαιοσκώληκα.
 • Η κίνηση του νερού και της διαλυμένης ουσίας, καθώς και ο αερισμός του εδάφους, ήταν θετικές και για τις δύο καλλιέργειες, όπως προσδιορίζεται από το έδαφος πάνω και κάτω χύδην πυκνότητα πειράματα.
 • Μετρήθηκε υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική περιεκτικότητα άνθρακα στο έδαφος και στις δύο περιοχές. Οι πορτοκαλιές οπωρώνες παρουσίασαν μειωμένο οργανικό άνθρακα στο έδαφος σε σύγκριση με τα δέντρα αβοκάντο, κατά τη διάρκεια της τριετούς παρακολούθησης, πιθανώς λόγω υψηλότερων εισροών.
 • Το επίπεδο ζιζανίων προσβολή ήταν 10% λιγότερο στο πεδίο των αβοκάντο σε σύγκριση με το πεδίο των πορτοκαλιών.
 • Οι τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας δείχνουν υψηλά επίπεδα αλατότητας και στα δύο οικόπεδα. Ακόμη υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν για αβοκάντο.

 

 Ελιές     Ελλάδα πειραματίζεται φύλλο φύλλων ελιών ΤΕΛΙΚΟ εξώφυλλοΔιαβάστε αυτό το ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά εδώ  

 Ελιές που καλλιεργούνται

 Χωρίς άροση και συμβατική καλλιέργεια σε οργανικούς ελαιώνες

   

 

 Σημαντικά ευρήματα

 • Έντονη καλλιέργεια συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του εδάφους διάβρωση και επηρέασε το ριζικό σύστημα της καλλιέργειας, προκαλώντας εκτεθειμένες ρίζες δέντρων.
 • Η βιολογική υγεία και η κατάσταση των οικόπεδων χωρίς άροση ήταν σαφώς καλύτερες σε σύγκριση με τις καλλιέργειες.
 • Εκτός από καλλιέργεια, άρδευση αυξάνει επίσης το έδαφος διάβρωση δεδομένου ότι τα αρδευόμενα δέντρα είναι λιγότερο ανθεκτικά στην πίεση του νερού λόγω ρηχών ριζών.
 • Μετρήθηκε υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική περιεκτικότητα άνθρακα στο έδαφος και στις δύο περιοχές.
 • Η κίνηση του νερού και της διαλυμένης ουσίας, καθώς και ο αερισμός του εδάφους, είναι κατάλληλες ακόμη και σε περίπτωση μη άροσης.

 

 

Αμπελώνας

 

 Πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό δελτίο Ελλάδας Vineyard Final μπροστινό εξώφυλλο

Διαβάστε αυτό το ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά εδώ

 

Καλυμμένες αμπελώνες

Γυμνό χώμα και κάλυψη καλλιέργειας σε έναν βιολογικό αμπελώνα

   

 

 Σημαντικά ευρήματα

 • Οι καλλιέργειες κάλυψης οδήγησαν σε σημαντικά μικρότερο έδαφος διάβρωση.
 • Εδαφος συνολική σταθερότητα η δοκιμή είχε ως αποτέλεσμα καλή σταθερότητα του εδάφους και αντίσταση προς την διάβρωση και για τα δύο οικόπεδα, ωστόσο, για το οικόπεδο που εφαρμόζεται ξεφλούδισμα η επίδραση ήταν ελαφρώς λιγότερο παρατηρημένη, δείχνοντας καλύτερα δομή συντήρηση.
 • Η βιολογική υγεία και η κατάσταση των οικοπέδων κάλυψης βίκου ήταν σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με το μη βίκο.
 • Μετρήθηκε υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική περιεκτικότητα άνθρακα στο έδαφος και στις δύο περιοχές.
 • Η κίνηση νερού και διαλυμάτων καθώς και ο αερισμός του εδάφους βελτιώθηκε ελαφρώς όπου καλλιεργήθηκαν οι καλλιέργειες κάλυψης.

 

Γεωγραφική περιγραφή

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο από τα ελληνικά νησιά και το 5ο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, με συνολική έκταση 8,265 km2. Διατηρώντας τα δικά του τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το νησί αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά συνεισφέρει επίσης το 5% του εθνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), με τη γεωργία και τον τουρισμό ως τις κύριες βιομηχανίες του.

Χάρτης
Χωρική κατανομή του εδάφους διάβρωση στο νησί της Κρήτης.

 

Pedo-κλιματική ζώνη
Το κλίμα της Κρήτης ταξινομείται ως ξηρό υπο-υγρό (Csa σύμφωνα με τους Köppen και Geiger, Μεσογειακός Νότος). Περίπου το 53% του ετήσιου κατακρήμνιση εμφανίζεται το χειμώνα, 23% κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 20% κατά την άνοιξη, ενώ υπάρχουν αμελητέες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Koutroulis and Tsanis, 2010). Οι ετήσιες βροχοπτώσεις κυμαίνονται από 300 έως 700 mm από ανατολικά έως δυτικά στις χαμηλές περιοχές κατά μήκος της ακτής και από 700 έως 1000 mm στις πεδιάδες της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις ορεινές περιοχές φτάνουν τα 2000 mm. Το ετήσιο ισοζύγιο νερού διασπάται στο 68-76% εξατμισοδιαπνοή, 14-17% διείσδυση και 10-15% απορροής. Τα εδάφη είναι κυρίως Calcisol.

Περικοπή συστημάτων

Ένταση περικοπής
Σχεδόν το 40% του νησιού καλλιεργείται σε διάφορες εντάσεις ανάλογα με την επιθυμητή ποιότητα του τελικού προϊόντος και την προοριζόμενη αγορά: π.χ. οι ελιές μπορούν να αρδευτούν (παραδοσιακή / οικιακή χρήση) ή να αρδευτούν (σύγχρονες / έντονες), οι αμπελώνες μπορεί να είναι συμβατικοί ή βιολογικοί, και τα λοιπά.

Τύποι καλλιέργειας
Η γεωργία είναι μια σημαντική πηγή εισοδήματος, συμβάλλοντας στο ΑΕΠ της Κρήτης κατά 13%. Η ελιά είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια, που καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη και τις πλαγιές εδάφους σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Ειδικά για τα Χανιά, η γεωργική γη χωρίζεται σε 5 κύριες κατηγορίες καλλιεργειών: σταφύλια 3%, δέντρα 90% (ελαιόδεντρα 70%, άλλα δέντρα 20%), λαχανικά 2% και άλλες καλλιέργειες 5%.

Διαχείριση εδάφους, νερού, θρεπτικών ουσιών και παρασίτων
Άρδευση Οι τύποι του νησιού ποικίλλουν ανάλογα με τις καλλιέργειες και την τοπική διαθεσιμότητα νερού (π.χ. οι ελιές είτε ποτίζονται τακτικά είτε δεν ποτίζονται καθόλου, οι πορτοκαλεώνες είναι συχνά πνιγμένοι και οι αμπελώνες συχνά ποτίζονται με σταγόνες). Η γονιμοποίηση ποικίλλει επίσης (χημικά έναντι ζώων κοπριά). Λόγω του υψηλού κατακερματισμού της ιδιοκτησίας και της τραχιάς τοπογραφίας, η διαχείριση σπάνια είναι μεγάλης κλίμακας και η συγκομιδή των καλλιεργειών είναι σχεδόν πάντα παραδοσιακή και εντάσεως εργασίας χρησιμοποιώντας ελάχιστο μηχανικό εξοπλισμό.