MIÉRT SOILCARE;

Európa növénytermesztésének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy olymódon maradjon versenyképes, ami egyúttal a negatív környezeti hatások csökkentését is eredméez. Ένα προϊόνtivitás jelenlegi szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint technológiai ráfordítások megögötósógógótésgógótósógótósógótósógótésgótósógótósógótés
είναι εντάξει. Ένα mezogazdaságban felhasznált input anyagok ilyen mértéku növelése a jövedelmezoséget είναι csökkenheti a megnövekedett ráfordítások miatt, miközben a környezet állapotát is negatívan befolyse. Ένα talajállapot javítására szükség van a talajpusztulás negatív spiráljának, διαγράψτε ένα növekvo inputok, költségek és környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, άρρωστος. növénytermesztési rendszerekben rejlo potenciál felmérése, illetve az olyan termohely-speci; kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és vizsgálata, melyek Európa-szerte javítják a jövedelmezoséget és fenntarthatóságot. Για το Célok

  • Annak áttekintése, hogy mely növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javító hatásúnak, ezek elonyeinek és hátrányainak számbavétele, valamint a talaj- ésérésselerselerselers
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen történo tesztelése Európa-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása είναι alkalmazása, amely alkalmas a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének és fenntarthatósérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérétérététérétérététérététérétététer
  • Ένα talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen módon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozodékósójelókógójelókógójékójógójelókógójelókógójékógójékójékal alkskalkeolsmaóalmazzkat alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk alk |
  • Módszer kidolgozása is alkalmazása a mintaterületeken elért eredmények európai szintu kiterjesztésére.
  • Interaktív eszköz kifejlesztése a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztására eltéro európai adottságok között.
  • Ένα mezogazdasági és környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése