DE CE SOILCARE;

Productia Agricultola Europan Europa trebuie sa ramâna competitiva, cond ευνοϊκό în care impulul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. Στο παρελθόν, nivelele de productie unn unele sisteme de Cultare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (πρώην θρεπτικό φυτό φυτοφαρμάκων) είναι μια unor tehnologii φροντίδα mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii slabe sale. Utilizarea unor inputuri Agricultole ridicate είναι η αποτελεσματική reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si acn acelasi timp afecteaza sensn sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile αρνητικό asupra mediului connconjurator sunt semni; cativ reduse.

ΣΤΟΧΟΣ
Γενική περιγραφή Προβλεπόμενου εδάφους Έλλειψη αξιολόγησης δυναμικότητας unmbunatatite de Cultare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de Cultare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupra untabilitatii. 

Υποχρεωτικό είδος

  • Analiza sistemelor de Cultare care pot imbunatati calitatea solului, identi; carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului πραγματικό δυναμικό asupra calita; ii solului si mediului connconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme unmbunatatite de Cultare a solului 16n XNUMX zone de studiuen Europa.
  • Το Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii ενσωματώνει pentru evaluarea beneficiilor, περιορισμός, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de Cultare a solului în zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoparea unor sisteme bmbunatatite de Cultare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare utiln utilizarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei μέθοδος pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel ευρωπαϊκό.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor unmbunatatite de Cultare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor Agricultole si de mediu asupra adoparii sistemelor unmbunatatite de Cultare a solului