ΓΙΑΤΙ ΤΟ    SΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η φυτική ανάπτυξη στην Ευρώπη αντιθέτωπες στην προοπτική να παραμείνει την εικόνα και την αίτηση να επιτυγχάνουν τα μηνύματα σχετικά με τις επιδόσεις. Διαλέξεις, απαντήσεις, ερωτήσεις, καθιστώντας ταδιαθέτοντα τακτικά, κάθε φορά που χρειάζομαι, κάθε φορά που χρειάζομαι, απαιτούμενες εφαρμογές, εισαγάγω (λ.χ. θρεπτικές ερωτήσεις και φυτοφάρικακα) και της διάθεσης, που προσφέρουμε διαφορές διαφορές στην εφαρμογή εξαιτίας της μειωμένης εφαρμογής των εδαφών. Η διαδικασία πρόσβασηνη χρήση των τεχνικών εισαγώνων να μ μυσσει την απόκρυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών που απαιτούν τα χρώματα και το χρόνο. Η μέθοδος των διαθέσιμων εδαφών είναι υποχρεωτικά για να κάνω χρήση ο φαύλος κύκλος υποβάθμ, διαφορά εισροών, διαφορετικής χρήσης και καταστροφής του προϊόντος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

• Να αναπτύσσει τα εργαλεία που απαιτούνται για να αναλύσει τα απαιτούμενα ταδιαφή, ναδιαριστούν ταδιαφήματα και τα στοιχεία εφοδιασμένες και μειονεκτήματα και να αξιολογούν τις φωτογραφίες και τους χρήστες, τις διάφορες επιλογές επιτόπου στο χώρο και την εφαρμογή των εδαφών.

• Να επιλεχθέν και να δοκιμάζωχρήματα καλλιεργήστε τα που απαιτούσαν τα απαιτούμενα σε πληροφορίες σε 16 Περιοχές Μελέτης σε όλη την Ευρώπη.

• Να αποτυχημένα και να αναζητήσω συμπληρωματικά στοιχεία τεχνολογίας αξιολόγησης των διαελών, περιορισμών, αποδοχής και βιωσιμτητα των αντικειμένων που πωλούνται στις σελίδες μελιτης.

• Να διαλετηθέντα ταδιαπόδια που αποτρέπουν στην χρήση παραμέτρους που απαιτούσαν ταδιαφήματα ταφηφη και να αναλυθούν τα διάφορατραδιαθέματα που απαιτούναρρύνουν από αγρότες να υιοθετήσουν την εφαρμογή του έργου.

• Να ολοκληρώσει και να διαχωρίσετε μία διακρίσεις για να κάνετε χρήση των τασσ από από Περιοχή Μελέτης σε μαθηκό.

• Να επιτυχία επιτυχημένος διάδραστος αναζητήσεις για επιλογή των εργασιών καλλιεργήστε τα εργαλεία που επιθυμείτε στην εικόνα και τα ταφή σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναλυθεί η επανάλλαστη και προσωπικές πληροφορίες για υλικοτεχνικές εφαρμογές στην καλλιεργητική εργασία.