HVORFOR HAR VI SOILCARE;

Det er en utfordring å seee konkurranseevnen i Europeisk planteproduksjon, og samtidig redusere de negative miljøeffektene. I dag blir produksjonsnivået i noen dyrkingssystemer opprettholdt ved økt bruk av f.eks. gjødsel, plantevernmidler og technology, noe som maskerer produksjonstap som følge av forringet jordkvalitet. Denne økte bruken av innsatsfaktorer i jordbruket kan redusere lønnsomheten pga. Κοσταντένη, άντρες και også virke negativt inn på miljøet. Forbedring av jordkvaliteten er nødvendig for å komme ut av den negative spiralen, som fører til forringelse, økende forbruk av insatsfaktorer, økte kostnader, og αρνητικό miljøkonsekvenser.

MÅL

Hovedmålet i SoilCare er å vurdere potensialet til jordforbedrende dyrkingssystemer og å identifisere og prøve ut stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer som har positiv innvirkning på lønnsomhet og bærekraft i Europa. Delmål

  • Er gjennomgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, for å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og Potell innvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Utprøving av jordforbedrende dyrkingssystemer i 16 studieområder i Europa.
  • Å utvikle og anvende en integrert metodikk για å vurdere fordeler og begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersøke hva som hindrer gårdbrukere å ta i bruk jordforbedrende dyrkingssystemer, og studere hvordan hensiktsmessige insentiver kan brukes som motivasjon για υλοποίηση.
  • Å utvikle og bruke en method til å oppskalere resultater fra studieområdene til Europeisk nivå.
  • Å utvikle et interaktivt verktøy για valg av jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysere hvordan jordbruks- og miljøpolitikk påvirker υλοποιώντας av jordforbedrende dyrkingssystemer.