Καλλιέργεια διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί στο γεωργικό έδαφος για να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα ή η ένταση του καλλιέργεια λειτουργίες που σχετίζονται με αυτήν τη στιγμή οργανική ύλη μείωση, υψηλή χρήση ενέργειας, διάβρωση και απώλεια βιοποικιλότητα. Ενας αριθμός από καλλιέργεια οι πρακτικές διαχείρισης μπορεί να θεωρηθούν επωφελείς για το έδαφος, όπως μειωμένη άροση (ελάχιστο και μηδέν καλλιέργεια) ή διαχείριση κυκλοφορίας.

 Ελάχιστη άροση

 Μηδέν άροση

 Διαχείριση της εμπορίας