Όνομα έργου Περιγραφή του έργου

https://www.best4soil.eu/ 

Το Best4Soil χτίζει μια κοινότητα δικτύου πρακτικής σε όλη την Ευρώπη μέσω της διασύνδεσης καλλιεργητών, συμβούλων, εκπαιδευτικών και ερευνητών. Αυτό το δίκτυο προωθεί γνώσεις έτοιμες για πρακτική σε 4 βέλτιστες πρακτικές (κοπρόχωμα, πράσινη κοπριά, αναερόβιος απολύμανση, (βιο) διαχωρισμός) για τον έλεγχο ασθενειών που οφείλονται στο έδαφος. 

https://www.soildarity.eu/

Έργο H2020 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην επιστήμη του εδάφους και τη γεωργία ακριβείας
Στοχεύει στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και διάδοση στρατηγικών αποκατάστασης εδάφους σε τρία μεγάλα γεωργικά συστήματα (εναλλαγές με βάση τα δημητριακά, καλλιέργειες δέντρων και λιβάδια), διαφορετικές τυπολογίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων και περιβαλλοντικές συνθήκες στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Νέα Ζηλανδία.

https://www.landsupport.eu/

Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας DSS για την υποστήριξη ενώσεων αγροτών, χωροταξικών σχεδιαστών, περιβαλλοντικών οργανισμών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στο έργο τους.

https://i2connect-h2020.eu/

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των συμβούλων που θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν την #διαδραστική καινοτομία στη γεωργία και τη δασοκομία της ΕΕ.

Home

https://sprint-h2020.eu/

@ σπριντ2020 

Το έργο SPRINT, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, στοχεύει να αναπτύξει μια Παγκόσμια Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΣΔΙΤ) στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία διενεργώντας μελέτες περιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη και στην Αργεντινή. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/renu2farm-nutrient-recycling-from-pilot-production-to-farms-and-fields/

Το έργο ReNu2Farm έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης για τα φυτικά θρεπτικά συστατικά άζωτο (Ν), φώσφορο (Ρ) και κάλιο (Κ) στην πρωτογενή αλυσίδα παραγωγής τροφίμων στη Βορειοδυτική Ευρώπη (NWE). Το έργο επιδιώκει την ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών μεταξύ των ακόλουθων χωρών: IE-UK, DE-NL και BE-FR. Σε καθεμία από αυτές τις περιοχές υπάρχουν περιοχές με ελλείψεις και πλεονάσματα θρεπτικών ουσιών. Οι περιφέρειες με πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών στα ΒΔ περιλαμβάνουν τις Κάτω Χώρες, τη Φλάνδρα (Βέλγιο), τη Βρετάνη (Γαλλία) και την Ιρλανδία. Οι περιοχές που έχουν μεγάλες δυνατότητες αντικατάστασης τεχνητών λιπασμάτων, λόγω της υψηλής χρήσης τους, βρίσκονται στη Βόρεια Γαλλία, τη Βαλλωνία (Βέλγιο), την Ανατολική Αγγλία και την Ιρλανδία.

λογότυπο συμπ

http://www.lifeporem.it/index.php/en/

https://www.facebook.com/lifeporem/

Το POREM στοχεύει να δείξει το αποδοτικότητα της εφαρμογής καινοτόμων και χαμηλού κόστους αποδοτικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση εδαφών χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, επίσης σε ημι-ξηρές περιοχές. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να καταδείξει τη δυνατότητα εφαρμογής των πουλερικών κοπριά, επεξεργασμένο σύμφωνα με το ΕΡ 1314710 *, για αποκατάσταση / βιοαποκατάσταση εδάφους, αποφυγή υποβάθμισης, στερέωση C στο έδαφος, τοποθέτηση του P ως στρουβίτη και αύξηση της βιολογικής ποιότητας (γονιδιακή γονιμότητα), όσον αφορά χύδην πυκνότητα και αδρανών υλικών, N περιεχόμενο, συνολικά βιοποικιλότητα και φυτική απόδοση. Είναι μια νέα τεχνική που ξεπερνά το έδαφος γονιμοποίηση και τροποποίηση εδάφους, αναζητώντας ένα εργαλείο για αναγέννηση και ενίσχυση παραγωγικότητα.

https://farmcarbontoolkit.org.uk/soil-carbon-project

Το Soil Carbon Project είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει να βοηθήσει τους αγρότες να διαχειριστούν τα εδάφη σε πιο βιώσιμο και επικερδής τρόπο.

Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρία κύρια σκέλη:

  • Διερεύνηση μιας μεθοδολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο οργανική ύλη εδάφους και άνθρακα
  • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο των πρακτικών διαχείρισης της γεωργίας στην υγεία του εδάφους
  • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση για να κατανοήσουμε πώς ένα πιθανό κυβερνητικό σύστημα πληρωμών για την προστασία ή τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και δέσμευση άνθρακα μπορεί να δουλέψει

Το WordPress Blog μου

https://www.excaliburproject.eu/

@ excaliber_h2020

Το Excalibur σχεδιάζει να βελτιώσει τις γνώσεις στο έδαφος βιοποικιλότητα δυναμική και του συνεργιστική επιδράσεις με πρεβιοτικές και προβιοτικές προσεγγίσεις στην κηπουρική, χρησιμοποιώντας προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, νέα πολυλειτουργικά μικροβιακά εμβολιακά εδάφη (βιο-εμβόλια) και βιοαποτελεστές θα δοκιμαστούν σε τρεις πρότυπες καλλιέργειες οικονομικής σημασίας (ντομάτα, μήλο, φράουλα) υπό διαφορετικές πειραματικές και ανοιχτές συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις ζωοτροφές - επίδραση ανατροφοδότησης από / σε εγγενή βιοποικιλότητα παρακολουθείται. Προκειμένου να προχωρήσουμε πέρα ​​από το πλήθος των μελετών σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ του εδάφους βιοποικιλότητα και την υγεία των φυτών, το Excalibur θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση εδάφους βελτίωση της αποτελεσματικότητας του βιολογικού ελέγχου και του βιολογικού ελέγχου γονιμοποίηση πρακτικές στη γεωργία.

sieusoil

SIEUSOIL

(Παρατηρητήριο εδάφους SIEU για
Έξυπνος Χρήση της γης Διαχείριση)

https://www.sieusoil.eu/

@sieusoil


Αυτό το τριετές έργο θα σχεδιάσει, θα εφαρμόσει και θα δοκιμάσει μια κοινή πλατφόρμα Παρατηρητηρίου Ιστού της Κίνας ‐ ΕΕ που θα παρέχει ανοιχτά συνδεδεμένα δεδομένα για την παρακολούθηση της κατάστασης και των απειλών του εδάφους και θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για βιώσιμη υποστήριξη των οικοσύστημα λειτουργεί, εν όψει της προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής.

Diverfarminglogo

ΔΙΑΦΟΡΑ

http://www.diverfarming.eu/index.php/en/

@Diverfarming

Ο στόχος του έργου DIVERFARMING είναι η ανάπτυξη και δοκιμή διαφορετικών διαφοροποιημένων συστημάτων καλλιέργειας (περιστροφές, πολλαπλές καλλιέργειες και διασταυρώσεις για τρόφιμα, ζωοτροφές και βιομηχανικά προϊόντα) με πρακτικές χαμηλής εισροής, για συμβατικά και οργανικά συστήματα για μελέτες περιπτώσεων για την αύξηση της γης παραγωγικότητα και την ποιότητα των καλλιεργειών, και μειώνουν τα μηχανήματα, τα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, απαιτήσεις ενέργειας και νερού.

DiverImpactsWeb

ΔΙΑΦΟΡΑ

http://www.diverimpacts.net/ 

@DiverIMPACTS

 

Ο γενικός στόχος του DiverIMPACTS - Διαφοροποίηση μέσω περιστροφής, Intercropping, Multiple Cropping, Promosikan with Actors και Value-Chains προς την αειφορία - είναι η επίτευξη του πλήρους δυναμικού διαφοροποίησης των συστημάτων καλλιέργειας για βελτιωμένη παραγωγικότητα, παράδοση του υπηρεσίες οικοσυστήματος και αποδοτικές πόρους και βιώσιμες αλυσίδες αξίας.

Το DiverIMPACTS έχει 34 συνεργάτες και συντονίζεται από το INRA, το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Η CRA-W, Βέλγιο, ενεργεί ως αναπληρωτής συντονιστής.

 

SHui (ερευνητική πλατφόρμα υδρολογίας εδάφους)

https://www.shui-eu.org/

@Shui_eu

Το SHui είναι ένα δίκτυο που ενσωματώνει μακροπρόθεσμα πειράματα από τους 19 ακαδημαϊκούς και μικρομεσαίους συνεργάτες του που χρηματοδοτήθηκαν από ορίζοντας 2020. Ο γενικός στόχος του SHui είναι να παραδώσει μια σειρά τεχνολογιών και εργαλείων για να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς ενδιαφερομένων να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση της λειψυδρίας σε ευρωπαϊκά και κινεζικά συστήματα καλλιέργειας και ενοποίηση μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής πλατφόρμας για την επόμενη δεκαετία σε ολόκληρη την ΕΕ και Κίνα.

SMS (Υποστήριξη Εδάφους)

https://cordis.europa.eu/project/id/101000258

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, αυτό το έργο θα υποστηρίξει τελικά το ορίζοντας Η αποστολή της Ευρώπης στον τομέα της υγείας του εδάφους και των τροφίμων. Το έργο θα αναπτύξει ένα σύνολο δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα οδηγήσουν σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο δράσης στην Ευρώπη και παγκοσμίως στους τομείς της υγείας του εδάφους και της διαχείρισης της γης, προσδιορίζοντας κριτήρια για τα εργαστήρια διαβίωσης και τους φάρους, με στόχο την επίδειξη λύσεων.

Γκρέινερ

ΠΡΑΣΙΝΟ

https://www.greener-h2020.eu/en/normal/home

@ GreenerH2020

 

Ένα έργο 48 μηνών χρηματοδοτούμενο από ορίζοντας Το 2020, η Greener στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, χαμηλού κόστους, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για αποτελεσματική περιβαλλοντική αποκατάσταση. Θα αναπτυχθούν αρκετές τεχνολογίες βιοεπεξεργασίας και η αποτελεσματικότητά τους, το χαμηλό κόστος, η ενεργειακή απόδοση, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις θα αναλυθούν σε διαφορετικά περιβαλλοντικά σενάρια. Ένας συνδυασμός των πιο υποσχόμενων τεχνολογιών θα αναβαθμιστεί και θα δοκιμαστεί.

DiversifyWeb

ΠΟΙΚΙΛΛΩ
https://www.plant-teams.eu/

@PlantTeams

 Τα τέσσερα χρόνια ορίζοντας Το έργο DIVERSify που χρηματοδοτείται από το 2020 (2017-2021) στοχεύει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μειγμάτων ειδών καλλιεργειών ή των «ομάδων φυτών» για τη βελτίωση της σταθερότητας της απόδοσης, τη μείωση των επιβλαβών παρασίτων και των ασθενειών και την ενίσχυση του στρες ανθεκτικότητα στα γεωργικά συστήματα. Επικεντρώνεται στη βελτίωση του παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που έχει παγκόσμια σημασία, μαθαίνοντας από την εμπειρία διεθνών ερευνητών και ενδιαφερομένων.

IsQaperWeb

ISQAPER
http://www.isqaper-project.eu/

@Isqaper

Όλο και περισσότερο, το έδαφος αναγνωρίζεται ως μη ανανεώσιμος πόρος επειδή, μόλις υποβαθμιστεί, η αποκατάσταση του παραγωγικότητα είναι μια εξαιρετικά αργή διαδικασία. Δεδομένης της σημασίας των εδαφών για την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία καθώς και για την παροχή ευρύτερων υπηρεσίες οικοσυστήματος Για τοπικές και παγκόσμιες κοινωνίες, η διατήρηση της γης σε καλή κατάσταση είναι ζωτικής σημασίας. Για να διαχειριστεί καλά τη χρήση των γεωργικών εδαφών, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζονται επιστημονικά, εύχρηστα και οικονομικά αποδοτικά εργαλεία για αξιολόγηση ποιότητα εδάφους και λειτουργία.

Οι πιο σημαντικοί στόχοι που θα εργαστεί το έργο iSqaper είναι: Ενσωμάτωση υπαρχόντων ποιότητα εδάφους σχετική πληροφορία; Συνθέστε τα στοιχεία για τις επιπτώσεις στη γεωργική διαχείριση που παρέχονται από μακροχρόνιες επιτόπιες δοκιμές Παραγωγή και εντοπισμός καινοτόμων ποιότητα εδάφους δείκτες που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα εύχρηστο διαδραστικό ποιότητα εδάφους εργαλείο αξιολόγησης Αναπτύξτε, με τη συμβολή πολλών ενδιαφερομένων, μια πολύγλωσση Ποιότητα εδάφους Εφαρμογή (SQAPP) για επιτόπιο πεδίο ποιότητα εδάφους αξιολόγηση και παρακολούθηση · Δοκιμάστε, βελτιώστε και αναπτύξτε το SQAPP σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Κίνα ως ένα νέο πρότυπο για την ολιστική αξιολόγηση της γεωργίας ποιότητα εδάφους; Χρησιμοποιήστε μια διεπιστημονική, προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών για επικύρωση και υποστήριξη του SQAPP.

Λογότυπο LANDMARK

 LANDMARK

http://landmark2020.eu/

@ Landmark2020

 Το LANDMARK είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη διαχείριση της γης και του εδάφους στην Ευρώπη. Οι ερωτήσεις που στοχεύει η LANDMARK είναι: «Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη γη μας; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα εδάφη μας ανταποκρίνονται στις πολλές προσδοκίες που έχουμε από τη γη μας; "

Το LANDMARK είναι μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία πολλαπλών παραγόντων από 22 ινστιτούτα εταίρους από 14 χώρες της ΕΕ συν την Ελβετία, την Κίνα και τη Βραζιλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ινστιτούτα εφαρμοσμένης έρευνας, γεωργικά επιμελητήρια, ΜΜΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναπτύξουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για διαχείριση εδάφους στοχεύει στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Το Landmark καθοδηγείται από το Πανεπιστήμιο Wageningen και την Έρευνα (WUR) και υποστηρίζεται από μια σειρά οργανισμών που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Συμμετόχων (FAO, COPA-COGECA, EFI, EUFRAS, DG-AGRI, DG-ENV, EMBRAPA, EFSA, EEA , EIONET, κ.λπ.)

LegValueWeb

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
@LEGumeVALUE

Ο στόχος του LEGVALUE είναι να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών συστημάτων με βάση τα όσπρια και των γεωργικών τροφών και των αλυσίδων τροφίμων στην ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αξιολογήσει τόσο τα οικονομικά όσο και τα περιβαλλοντικά οφέλη για την αγροτοβιομηχανία της ΕΕ για την ευρεία παραγωγή και χρήση οσπρίων με βιώσιμο τρόπο. Χρησιμοποιώντας μια λίστα με 20 αλυσίδες αξίας που αντικατοπτρίζουν την αγορά ποικιλία, και μια λίστα με 20 δίκτυα αγροκτημάτων που καλύπτουν το ποικιλία οσπρίων και ειδών οσπρίων.

Λογότυπο RECARE 150x75

ΠΡΟΣΟΧΗ

http://recare-hub.eu/

@RECARE_EU

Το έργο RECARE που ολοκληρώθηκε το 2018 συγκέντρωσε μια διεπιστημονική ομάδα 27 διαφορετικών οργανισμών για να βρει τρόπους αξιολόγησης των τρεχουσών απειλών για τα εδάφη και για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Λογότυπο έξυπνο χώμα CMYK

SmartSOIL

http://projects.au.dk/smartsoil/

@SmartSOIL_EU

 Το SmartSOIL (Διαχείριση αειφόρου εκμετάλλευσης με στόχο τη μείωση των απειλών στα εδάφη υπό την αλλαγή του κλίματος) ήταν ένα ερευνητικό έργο στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2015). Οι επιλογές που εντοπίστηκαν και αναπτύχθηκαν για την αύξηση των αποθεμάτων C και τη βελτιστοποίηση της χρήσης (ροών) C διατηρώντας παράλληλα βιώσιμα αποθέματα SOC.

 SolACElogo

Παρηγοριά

https://www.solace-eu.net/

 Ο στόχος του SolACE - Λύσεις για τη βελτίωση του Αγρο-οικοσυστήματος και των καλλιεργειών Αποδοτικότητα για χρήση νερού και θρεπτικών συστατικών - είναι να βοηθήσει την ευρωπαϊκή γεωργία να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις, ιδίως την αυξημένη μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων και τη μειωμένη χρήση λιπασμάτων Ν και Ρ.

Έδαφος

https://cordis.europa.eu/project/id/883621

Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021 και χρηματοδοτείται από το ορίζοντας 2020, το SoilResist στοχεύει να αποκαλύψει τους μηχανισμούς που στηρίζουν το αντίσταση και ανθεκτικότητα μικροβιακών κοινοτήτων εδάφους και μελετήστε πώς αντιδρούν οι κοινότητες στο φυσικό και ανθρωπογενές διαταραχές.

IDESoWa

https://cordis.europa.eu/project/id/867423

IDESoWa (Η αυξημένη επίδραση αποστράγγισης ενεργοποιείται ιδιότητες εδάφους και ποιότητα νερού) είναι ένα διετές έργο χρηματοδοτούμενο από ορίζοντας 2020. Μελετώντας εδάφη σε κλίση ροής νερού κάθετα προς τους υπόγειους αγωγούς αποστράγγισης, το έργο θα υπολογίσει τις ροές στοιχείων εδάφους στο έδαφος και τις απώλειές τους με νερό αποχέτευσης. Θα καθορίσει επίσης τις σχέσεις μεταξύ της χημείας των υδάτων αποχέτευσης και ιδιότητες εδάφους.


Το έργο IDESoWa θα αναπτύξει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του εδάφους σε δύο κοινά ευρωπαϊκά γεωργικά εδάφη (Cambisol και Luvisol) και σε δύο γεωργικές πρακτικές (καλλιεργημένο έδαφος έναντι βοσκή).

 

A4EU

AE4EU

https://cordis.europa.eu/project/id/101000349

Μια ένωση που δημιουργήθηκε το 2016 με 19 ιδρυτές από 10 χώρες, Αγροοικολογία Η Ευρώπη προτίθεται να τοποθετήσει αγρο-οικολογία υψηλή προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα της αειφόρου ανάπτυξης των συστημάτων γεωργίας και τροφίμων. Θέλει να ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηθοποιών σε επιστήμες, πρακτικές και κοινωνικά κινήματα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και τη δράση. Στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς επαγγελματιών, επαγγελματιών και γενικότερα κοινωνικών φορέων στο αγρο-οικολογία. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα / οργανισμούς που ενδιαφέρονται για αγρο-οικολογία να συμμετέχω.

ΟΛΑ-έτοιμο

https://cordis.europa.eu/project/id/101000349

Το έργο ALL-Ready που χρηματοδοτείται από την ΕΕ θα αναπτύξει το AgroEcoLLNet, ένα νέο πλαίσιο για το μελλοντικό ευρωπαϊκό δίκτυο ζωντανών εργαστηρίων και υποδομών έρευνας. Το έργο θα θέσει τις βάσεις και θα προετοιμάσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δραστηριότητες. Οι δοκιμές θα επαληθεύσουν και θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα του έργου, τα οποία θα κοινοποιηθούν ευρέως στην Ευρώπη. Το σχέδιο εφαρμογής θα δοκιμαστεί και θα ενσωματωθεί στο επικυρωμένο πλαίσιο του AgroEcoLLNet.

ΚΙΡΚΑΖΑ

https://www.circasa-project.eu/

@CIRCASAproject

Χρηματοδοτείται από ορίζοντας 2020, CIRCASA (Συντονισμός διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας στο έδαφος Απομάκρυνση άνθρακα στο Γεωργία) στοχεύει στην ενίσχυση του συντονισμού και των συνεργιών στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια έρευνα σχετικά με τη δέσμευση SOC (Soil Organic Carbon) στα γεωργικά εδάφη, οδηγώντας σε βελτιωμένη κατανόηση και επιστημονική βάση για τη στόχευση φιλόδοξων πρακτικών που απαιτούνται για τη διατήρηση και ενίσχυση του SOC.

 

EJP χώμα

https://projects.au.dk/ejpsoil/

@ELPSOIL

 Το EJP Soil είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετοχής στο πρόγραμμα γεωργικών προϊόντων διαχείριση εδάφους συμβάλλοντας σε βασικές κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και το μέλλον της προσφοράς τροφίμων. Οι στόχοι είναι η ανάπτυξη γνώσεων, εργαλείων και μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής κοινότητας για την προώθηση της έξυπνης για το κλίμα βιώσιμης γεωργίας διαχείριση εδάφους που επιτρέπει τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, διατηρεί το έδαφος βιοποικιλότητα και διατηρεί λειτουργίες εδάφους που διατηρεί υπηρεσίες οικοσυστήματος