Ένας από τους βασικούς στόχους του SoilCare είναι να εντοπίσει, να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τα συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος (SICS) που θα αυξήσουν την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Το SoilCare ορίζει τα συστήματα καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους (SICS) ως συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνονται ποιότητα εδάφους (και ως εκ τούτου οι λειτουργίες του), και που έχουν θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων καλλιέργειας. Τα συστήματα περικοπής αναφέρονται και στους δύο τύπους καλλιεργειών, εναλλαγή καλλιεργειώνκαι συναφείς τεχνικές αγρονομικής διαχείρισης. Η απόδειξη της έννοιας SICS έγκειται στην ιεράρχηση συγκεκριμένων εναλλαγών καλλιεργειών και συγκεκριμένων τεχνικών γεωργικής διαχείρισης και στη συνέχεια της βελτιστοποίησης.

    

 

Συστήματα καλλιέργειας βελτίωσης εδάφους (SICS)   

 
     Περιστρεφόμενες καλλιέργειες και τεχνικές διαχείρισης γεωργικών προϊόντων  
   
 • Δημητριακά με καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων

 • Δημητριακά με φασόλια και μπιζέλια

 • Δημητριακά με λευκά και όσπρια

 • Δημητριακά με καλλιέργειες ρίζας

 • Δημητριακά με λαχανικά

 • Δημητριακά με λουλούδια

 • Περιστροφές με κηπουρική

 • Μόνιμα συστήματα καλλιέργειας

 • Μικτά συστήματα καλλιέργειας - ζώων

 +    
     Προτεραιότητα & Βελτιστοποίηση    

 

Παρουσιάζονται τα SICS που έχουν επιλεγεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη του τόπου μελέτης SoilCare για επιτόπιες δοκιμές ΕΔΏ.

Στο SoilCare έχουν διακριθεί δύο κατηγορίες SICS:

 1. - απειλή για το έδαφος συγκεκριμένα SICS, τα οποία μετριάζουν την απειλή και ανακουφίζουν τις επιπτώσεις της, και
 2. - γενικά SICS, τα οποία ενισχύουν ποιότητα εδάφους και λειτουργίες εδάφους σε γενικές γραμμές.

Προτεραιότητα των τύπων καλλιεργειών και τεχνική αγροδιαχείρισης στο απειλή για το έδαφος- ειδικά SICS.

   Οχι  Απειλή εδάφους- ειδικά SICS  Τύποι καλλιεργειών προτεραιότητας  Τεχνικές γεωργικής διαχείρισης προτεραιότητας  
  1   Οξύνιση  Χωρίς συγκεκριμένο τύπο καλλιέργειας  Περιορισμός, κοπριά  
   2  Διάβρωση  Μόνιμο κάλυμμα εδάφους,
 Βαθιά ρίζα καλλιέργειας
 Δημητριακά με καλλιέργειες κάλυψης
 Αλφάλφα, Αγροδασική
μηδένκαλλιέργεια,
διαχείριση τοπίου,
Περίγραμμα κυκλοφορίας
Ο κατάλληλος χρόνος των δραστηριοτήτων
 
  3 Συμπύκνωση Βαθιά ρίζα καλλιέργειας,
Δημητριακά, πολυετή σίκαλη, αλφάλφα
Ελεγχόμενη κυκλοφορία
Χαμηλό φορτίο τροχού, χαμηλές πιέσεις ελαστικών
Ο κατάλληλος χρόνος των δραστηριοτήτων
 
  4 Ρύπανση Καλλιέργειες βιοκαυσίμων
Μερικές ζωοτροφές
Χωρίς φυλλώδη λαχανικά
Χωρίς χρήση μολυσμένων εισόδων
Δενδρώδεις γραμμές για να καθαρίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση
 
  5 Οργανική ύλη πτώση Μόνιμο κάλυμμα εδάφους,
καλλιέργειες βαθιάς ρίζας
Δημητριακά με καλλιέργειες κάλυψης, αλφάλφα
Ελάχιστη άροση,
Υπόλειμμα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, Πολλαπλασιασμός
Περιποίηση
 
  6 Βιοποικιλότητα off Διαφοροποίηση καλλιεργειών Περιποίηση, ελάχιστη άροση, υπόλοιπο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,
Οχι φυτοφάρμακα,
Ελάχιστο γονιμοποίηση
 
  7  Αλάτωση Ανθεκτικές σε αλάτι καλλιέργειες Αποχέτευση
Στοχοθετημένη άρδευση
Εκκαθάριση
 
  8 Πλημμύρα Πλημμύρα- ανεκτικές καλλιέργειες Αποχέτευση
Διαχείριση τοπίου
 
  9  Κατολισθήσεις Βαθιά ρίζα καλλιέργειες, δέντρα Διαχείριση τοπίου,
Χωρίς αρόσιμη καλλιέργεια
 
  10 Ερημοποίηση Βαθιά ρίζα C4 καλλιέργειες Διαχείριση τοπίου  

 

Προτεραιότητα των τύπων καλλιεργειών και τεχνική αγροδιαχείρισης γενικά στο SICS

   Οχι  Στόχοι των γενικών SICS  Τύποι καλλιεργειών προτεραιότητας  Τεχνικές γεωργικής διαχείρισης προτεραιότητας  
   a Δομή εδάφους βελτίωση Μόνιμο κάλυμμα εδάφους,
Βαθιά ρίζα καλλιέργειας
Δημητριακά με καλλιέργειες κάλυψης
Alfalfa, τριφύλλια
Ελάχιστη άροση,
Ο κατάλληλος χρόνος των δραστηριοτήτων
Περιποίηση
Περιορισμός
 
   b Ισορροπημένη διατροφή Χωρίς συγκεκριμένες καλλιέργειες  Γονιμοποίηση βασισμένο στο γονιμότητα του εδάφους και αναλύσεις φύλλων φυτών, στοχευμένη κοπριά  
  c Αύξηση σοδειά Ποικιλίες καλλιέργειας υψηλής απόδοσης Ο σωστός χρόνος των δραστηριοτήτων, σε βάθος αναλύσεις εδάφους, συχνή παρακολούθηση πεδίου, στοχοθετημένη άρδευση, γονιμοποίηση, διαχείριση παρασίτων και έλεγχο ζιζανίων  
  d Αντιμετώπιση και επωφελείται από χωρικές παραλλαγές στο ποιότητα εδάφους Χωρίς συγκεκριμένες καλλιέργειες Δημιουργία σχέσεων μεταξύ χωρικών παραλλαγών στο ποιότητα εδάφους και χωρικές παραλλαγές σε σοδειά,
Μεταβλητό ποσοστό καλλιέργεια, ασβέστη, κοπριά, άρδευση σπορά, γονιμοποίησηκαι διαχείριση καλλιεργειών.
 
   e Βελτίωση ποιότητα εδάφους, κερδοφορία αγροκτήματος και σύστημα καλλιέργειας ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ευρείες εναλλαγές καλλιεργειών με καλλιέργειες υψηλής αξίας, όσπρια, κάλυψη καλλιεργειών Βελτιστοποίηση συγκεκριμένων ιστότοπων για τις τεχνικές διαχείρισης γεωργικών προϊόντων  

 

Εδώ μπορείτε να δείτε μια μη τεχνική περίληψη μιας επισκόπησης των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος (στα Αγγλικά) ΕΔΏ. Μια πιο σύντομη περίληψη 4 σελίδων είναι επίσης διαθέσιμη ΕΔΏ.

Μερικές εθελοντικές οδηγίες για βιώσιμη διαχείριση εδάφους (στα γαλλικά) είναι διαθέσιμα ΕΔΏ