Το έργο SoilCare δημιούργησε τα ακόλουθα ενημερωτικά φυλλάδια για να βοηθήσει τους αγρότες στο ταξίδι τους σε συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος

 

 Μπροστινό κάλυμμα  

1 

 
10 κοινές πρακτικές και οι επιβλαβείς επιπτώσεις τους στο έδαφος   Ενημερωτικό δελτίο που διερευνά τις πρακτικές που είναι πιθανό να μειώσουν ή να ανακουφίσουν εδαφική μόλυνση και μόλυνση.    Ενημερωτικό δελτίο που εξερευνά τα συστήματα καλλιέργειας που μπορούν να μειώσουν το έδαφος διάβρωση

Διατίθεται σε ΓαλλικάΙσπανικάΕλληνικάΠολωνικά, Γερμανικά   Αγγλικά. Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες γλώσσες. 

 

  Διατίθεται σε Γαλλικά.     Διατίθεται σε Γαλλικά.  
Φύλλο πληροφοριών συμπίεσης SoilCare 2   Ενημερωτικό δελτίο SoilCare 2   

 

Ενημερωτικό δελτίο που εξερευνά τα συστήματα περικοπής που μπορούν να μειώσουν συμπίεση εδάφους

 

  Ενημερωτικό δελτίο που εξερευνά τα συστήματα καλλιέργειας που μπορούν να αποτρέψουν την υπερχείλιση του νερού   Ενημερωτικό δελτίο που εξερευνά τα συστήματα καλλιέργειας που μπορούν να αυξήσουν το έδαφος βιοποικιλότητα 
Διατίθεται σε Γαλλικά.   Διατίθεται σε Γαλλικά.     Διατίθεται σε Γαλλικά.  
       

 

Ενημερωτικό δελτίο που εξερευνά τα συστήματα καλλιέργειας που μπορούν να αποτρέψουν πλημμύρα

  Φύλλο πληροφοριών που περιγράφει τα SICS τα οποία μπορούν να αυξηθούν οργανική ύλη εδάφους     
 Διατίθεται σε Γαλλικά.   Διατίθεται σε Γαλλικά