Το έργο SoilCare ανέπτυξε μια σειρά από μελλοντικά σενάρια με στόχο τον εντοπισμό διαφορετικών οδών για την ευρωπαϊκή γεωργία, από τώρα έως το 2050, που θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών που είναι απρόσιτες στο μέλλον. Η διαδικασία ανάπτυξης του σεναρίου είχε ως στόχο να προσφέρει συνεισφορά με τους εξής τρόπους:

  • να αναπτύξει σενάρια ικανά να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πολιτικών και να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό πολιτικών
  • επιτρέπουν την κοινωνική μάθηση και αυξάνουν τη στρατηγική ικανότητα κατά την εξέταση εναλλακτικών πολιτικών και αβέβαιου μέλλοντος
  • Αυξήστε την κατανόηση των δύσκολων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και βρείτε τρόπους δράσης τώρα ενάντια σε αυτά τα συμβόλαια

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση της προσέγγισης που ακολουθείται για την ανάπτυξη αυτών των σεναρίων εδώ. Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί τα ακόλουθα 4 προσχέδια σεναρίων.

Τέσσερα σενάρια

  

Παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή και ένα βίντεο που παρέχει λεπτομέρειες για κάθε σενάριο.

Σενάριο 1: Τοπικό και βιώσιμο (για όσους μπορούν να το αντέξουν οικονομικά) Περιγραφή του σεναρίου 1  Εξώφυλλο κάλυψης SoilCare Scenario1
Σενάριο 2: Υπό πίεση  Περιγραφή του σεναρίου 2   Διαφάνεια κάλυψης SoilCare Scenario2
Σενάριο 3: Αγώνας προς τα κάτω  Περιγραφή του σεναρίου 3

  Εξώφυλλο κάλυψης SoilCare Scenario3

Σενάριο 4: Φροντίδα και κοινή χρήση  Περιγραφή του σεναρίου 4

  Διαφάνεια κάλυψης SoilCare Scenario4

 

 

Τα προσχέδια σεναρίων παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακό σεμινάριο στις 23 Απριλίου 2020, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παράσχουν σχόλια για κάθε σενάριο προκειμένου να τα αναπτύξουν περαιτέρω. Οι παρουσιάσεις στο Webinar μπορείτε να βρείτε εδώ (Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο και Προσέγγιση και σενάρια) και ηχογράφηση του διαδικτυακού σεμιναρίου εδώ.