Οι παρουσιάσεις και οι σημειώσεις συναντήσεων της πιο πρόσφατης συνάντησης ολομέλειας 4 στην Αλμερία της Ισπανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίουnd - Απρίλιος 5th 2019, διατέθηκαν στη σελίδα μετά τη σύσκεψη ΕΔΏ (συνδεθείτε πρώτα πριν μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα).