Το SoilCare έχει αναπτύξει ένα χωρικά σαφές και διαδραστικό εργαλείο χαρτογράφησης που επιτρέπει στους χρήστες να ρωτούν:

  • Πού στην Ευρώπη μπορούν να εφαρμοστούν ποια SICS;
  • Πού στην Ευρώπη είναι σχετική η εφαρμογή τους;

 

Το εργαλείο αποτελείται από:

Βασικοί χάρτες εφαρμογής Βασικοί χάρτες συνάφειας Συνδυασμένοι χάρτες

 

 Μπορείτε να προσπελάσετε τη διαδραστική χαρτογράφηση SoilCare εδώ.

 

Κουμπί IMT