Συμβατική άροση

Πλήρες πλάτος καλλιέργεια που διαταράσσει ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους που εκτελείται γενικά πριν από τη φύτευση. Συνήθως περιλαμβάνει μια πρωτογενή λειτουργία με όργωμα βάθους ή σμίξιμο (συνήθως σε βάθος 20-30 cm), ακολουθούμενη από δευτερεύουσα λειτουργία όπως περιστροφή ή βαρύτητα που κονιοποιεί, ισοπεδώνει και σφίγγει την επιφάνεια.