Πήλινο αργίλιο

Εδαφος υφή τάξη. Δείτε επίσης χώμα υφή.