πηλός

Σωματίδια εδάφους με διάμετρο μικρότερη από 0.002 mm με υψηλή ειδική περιοχή που επηρεάζουν κυρίως τις κολλοειδείς ιδιότητες του εδάφους (βλέπε επίσης κολλοειδές) καθώς και σταθερότητα της εδαφολογικής δομής: υψηλή σταθερότητα τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές συνθήκες Ή σε τάξη υφής εδάφους με 40% ή περισσότερο πηλό, λιγότερο από 45% άμμοςκαι λιγότερο από 40% λάσπη.