Υιοθεσία

Οι διαδικασίες στις οποίες (γεωργικά) μέτρα διαχείρισης λαμβάνονται από τους επαγγελματίες.