Μαζική πυκνότητα

Η ξηρή μάζα του εδάφους ανά μονάδα όγκου εδάφους, εκφραζόμενη σε g / cm3, συνήθως δίνεται σε ξηρό φούρνο (110