Βιομάζα

Τόσο απλό όσο "πάνω και κάτω από το έδαφος φυτικό υλικό"? ή πιο περίπλοκο να περιλαμβάνει μικροβιακές συνεισφορές ή συγκεκριμένες χρήσεις, όπως για καύσιμα.