Ικανότητα συγκράτησης νερού

Η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό που είναι διαθέσιμο για χρήση από τα περισσότερα φυτά. Ορίζεται συνήθως ως η διαφορά μεταξύ της ποσότητας του νερού του εδάφους σε χωρητικότητα υγρασίας πεδίου και της ποσότητας σε σημείο μαρασμού. Εκφράζεται συνήθως ως mm νερού ανά m του εδάφους.