Τρίγωνο υφής

Διάγραμμα που εκχωρεί ονόματα σε εδάφη με συγκεκριμένα τμήματα άμμος, λάσπη πηλός (http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf), συμβουλευτείτε το Σχήμα 1.