Υφή

Οι σχετικές αναλογίες του άμμος, λάσπηκαι πηλός σωματίδια σε μάζα εδάφους. Η υφή μπορεί να είναι χονδροειδής (άμμος επικρατούν σωματίδια), μεσαίου μεγέθους (ίσα μέρη του άμμος, λάσπη και πηλός), ή πρόστιμο (πηλός επικρατούν σωματίδια). Οι βασικές τάξεις υφής, κατά σειρά αυξανόμενης αναλογίας λεπτών σωματιδίων, είναι: άμμος, πονηρός άμμος, αμμώδης αργαλειός, αργαλειός, λάσπη παχύ χώμα, λάσπηαμμώδης πηλό αργαλειό, πηλό αργαλειό, σιωπηλός πηλό αργαλειόαμμώδης πηλός, σιωπηλός πηλόςκαι πηλός. ο άμμος, πονηρός άμμος, και οι τάξεις αμμώδους αργιλίου μπορούν να χωριστούν περαιτέρω καθορίζοντας "χονδροειδείς", "" ωραία "ή" πολύ ωραία "