Ποιότητα εδάφους

Ο βαθμός στον οποίο ένα έδαφος μπορεί να αποδώσει λειτουργίες εδάφους