Ιδιότητες εδάφους

Χημικά, φυσικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους που μπορούν να δείξουν το επίπεδο του λειτουργία of υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι ιδιότητες μπορεί να είναι δυναμικά ή εγγενή χαρακτηριστικά. Δείτε επίσης ποιότητα εδάφους δείκτη.