Οργανική ύλη εδάφους

Ο συνολικός οργανική ύλη στο χώμα. Μπορεί να χωριστεί σε τρεις γενικές ομάδες: διαβίωση βιομάζα μικροοργανισμών, φρέσκων και μερικώς αποσυντιθέμενων υπολειμμάτων (το ενεργό κλάσμα), και του καλά αποσυντιθέμενου και εξαιρετικά σταθερού οργανικού υλικού. Τα απορρίμματα επιφάνειας δεν περιλαμβάνονται γενικά ως μέρος του εδάφους οργανική ύλη.