Διαχείριση εδάφους

Η διαχείριση του εδάφους αφορά όλες τις λειτουργίες, πρακτικές και θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την προστασία του εδάφους και την ενίσχυση της απόδοσής του, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ποιότητα εδάφους. Ορισμένες εργασίες ενδέχεται να επιδεινώσουν το έδαφος, όπως η χρήση βαρέων μηχανημάτων.