Λειτουργία εδάφους

Οποιαδήποτε υπηρεσία, ρόλο ή εργασία που εκτελεί το έδαφος, ειδικά: 1) διατήρηση της βιολογικής δραστηριότητας, ποικιλίακαι παραγωγικότητα; 2) ρύθμιση και διαχωρισμός ροής νερού και διαλυμένης ουσίας · 3) φιλτράρισμα, προσωρινή αποθήκευση, αποικοδόμηση και αποτοξίνωση πιθανών ρύπων. 4) αποθήκευση και ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών. και 5) παροχή υποστήριξης για κτίρια και άλλες κατασκευές και για προστασία αρχαιολογικών θησαυρών. (Σύγκριση με λειτουργία, λειτουργική ικανότητα.)