Γονιμότητα του εδάφους

Ένα μέτρο της ικανότητας του εδάφους να παρέχει στα φυτά επαρκή ποσότητα θρεπτικών ουσιών και νερού, και ένα κατάλληλο μέσο για ανάπτυξη ριζών για διασφάλιση της σωστής ανάπτυξης και ωρίμανσης των φυτών.