Οικολογία εδάφους

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ οργανισμοί εδάφους και μεταξύ οργανισμών και του εδάφους.