Κάλυμμα εδάφους

Το χωρικό ή χρονικό τμήμα του εδάφους που καλύπτεται από βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, ή των υπολειμμάτων νεκρών καλλιεργειών στην επιφάνεια του εδάφους, με στόχο τη μείωση του εδάφους διάβρωση και την απώλεια σωματιδιακών ρύπων (δηλαδή εκείνων που προσκολλούνται στο έδαφος) συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών συστατικών, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των μικροβίων των κοπράνων. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του εδάφους μπορεί επίσης να αυξηθούν οργανική ύλη εδάφους.