Συμπύκνωση εδάφους

Αλλαγή της φύσης του εδάφους έτσι ώστε να υπάρχει μείωση του όγκου των κενών μεταξύ των σωματιδίων του εδάφους ή αδρανών υλικών; εκδηλώνεται ως αύξηση του χύδην πυκνότητα και ένα πολύ συμπιεσμένο έδαφος μπορεί να γίνει σημαντικά λιγότερο διαπερατό και λιγότερο αερισμό. Η χειροποίητη συμπύκνωση προκαλείται από λαθροθηρία (καταπατώντας επανειλημμένα ποδοπάγες ζώων) ή από τη διέλευση βαρέων μηχανημάτων. Άλλα τυπικά παραδείγματα είναι