Κωδικοποίηση

Αύξηση της ποσότητας ανταλλάξιμου Na ενός εδάφους (σόδιο χώμα = έδαφος που περιέχει αρκετό Na για να επηρεάσει αρνητικά τα περισσότερα φυτά.