Λάσπη

Σωματίδια εδάφους μεταξύ 0.002 mm και 0.05 mm (σε ορισμένες χώρες 0.06 mm είναι το ανώτερο όριο μεγέθους), με υψηλή ή μεσαία-υψηλή ειδική περιοχή που επηρεάζει τη σταθερότητα δομή εδάφους; χρησιμοποιείται επίσης ως υφή όνομα κλάσης για μεσαία και μεσαία λεπτά υλικά εδάφους. (Σημείωση: Η ταξινόμηση USDA χρησιμοποιεί 0.05 αντί 0.06)