Άμμος

Τα σωματίδια του εδάφους έχουν διάμετρο 0.06-2.0 mm με χαμηλή ειδική επιφάνεια Ή κατηγορία υφής εδάφους με 65% ή μεγαλύτερη άμμο και λιγότερο από 8% πηλός. Σε αντίθεση με τον άργιλο, τα αμμώδη εδάφη δεν συρρικνώνονται και διογκώνονται κατά την ξήρανση και τη διαβροχή και, εκτός εάν συμπιέζονται τεχνητά, είναι γρήγορα διαπερατά. (Σημείωση: Η ταξινόμηση USDA χρησιμοποιεί 0.05 αντί 0.06).