Αρθρόποδα

Ζώα ασπόνδυλου με αρθρώσεις. Περιλαμβάνουν έντομα, μαλακόστρακα, χοιρομητέρες, ελατήρια, αραχνοειδή (αράχνες) και άλλα.