Καλλιεργήσιμη γη

Γεωργική γη που καλλιεργείται με όργωμα, συνήθως σε βάθος 20 ή 30 cm. Πάνω από 30 cm αντιπροσωπεύει βαθύ όργωμα.