Μείωση

Η προσθήκη υδρογόνου, η απομάκρυνση του οξυγόνου ή η προσθήκη ηλεκτρονίων σε ένα στοιχείο ή ένωση. Κάτω από αναερόβιος συνθήκες (όπου δεν υπάρχει διαλυμένο οξυγόνο) όπως στο