Πρωτόζωα

Μονοκύτταροι οργανισμοί με ζώα που μοιάζουν με ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβάδων, των ciliates και των flaggelates.