Προστασία του εδάφους

Απαιτείται συνειδητή διαδικασία για το έδαφος και ιδιότητες εδάφους η συντήρηση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά επίπεδα (προσωπικά, τοπικά, εθνικά, ηπειρωτικά) και χρησιμοποιώντας πληροφορίες που ελήφθησαν από έρευνα εδάφους. Η βιωσιμότητα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.