Παραγωγικότητα

Η ικανότητα ενός εδάφους να παράγει φυτό βιομάζα για ανθρώπινη χρήση, παρέχοντας τρόφιμα, ζωοτροφές, φυτικές ίνες και καύσιμα εντός φυσικού ή διαχειριζόμενου οικοσύστημα όρια