διεργασίες

Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί μηχανισμοί που ακολουθούν θεμελιώδεις επιστημονικούς νόμους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν παιδαγωγικές διεργασίες, γεωμορφικές διεργασίες και οικολογικές διαδικασίες