Φυτοφάρμακα

Συνθετικό βιοκτόνο με στόχο την καταστροφή εντόμων, νηματώδεις, μαλάκια, θηλαστικά, φυτά, μύκητες ή βακτήρια.