Οργανική ύλη

Φυτά και ζώα υπόλοιπο στο έδαφος σε διάφορα στάδια αποσύνθεση. Οποιοδήποτε υλικό είναι μέρος ή προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Περιλαμβάνει οργανική ύλη εδάφους, φυτό υπόλοιπο, σάπια φύλλα, κοπρόχωμακαι άλλα υλικά.