Πολλαπλή προσέγγιση

Η προσέγγιση πολλαπλών φορέων στοχεύει σε περισσότερη καινοτομία που βασίζεται στη ζήτηση μέσω της πραγματικής και επαρκούς συμμετοχής διαφόρων παραγόντων (τελικοί χρήστες, όπως ομάδες αγροτών / αγροτών, ομάδες αλιέων / αλιέων, σύμβουλοι, επιχειρήσεις κ.λπ.) σε όλο το έργο: από τη συμμετοχή στο σχεδιασμό εργασιών και πειραμάτων, την εκτέλεσή τους μέχρι τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την πιθανή φάση επίδειξης.