Πολλαπλασιασμός

Αφήνοντας οργανικά υπολείμματα (ή πλαστικό φύλλο) πάνω στο έδαφος ή στα πρώτα λίγα εκατοστά εδάφους.