Μονοκαλλιέργεια

Η καλλιέργεια ενός είδους αροτραίας καλλιέργειας σε ένα χωράφι κάθε χρόνο, για τουλάχιστον 10 χρόνια.