Ελάχιστη άροση

A καλλιέργεια σύστημα που περιορίζει καλλιέργεια εργασίες σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή καλλιεργειών και την πρόληψη της βλάβης του εδάφους, αφήνοντας γενικά περίπου 30% υπολείμματα καλλιέργειας στην επιφάνεια, που συχνά εκτελούνται με συγκεκριμένες μηχανές (π.χ. σβάρνα, καλλιεργητές με άκαμπτα δόντια ή περιστροφικό στροφείο), μόνο μία φορά το χρόνο.