Μικροβιακή βιομάζα

Η συνολική ποσότητα οργανισμών στο έδαφος, εξαιρουμένων των μακροφάγων και των φυτικών ριζών. Μικροβιακός βιομάζα προσδιορίζεται συνήθως μέσω μεθόδων αναπνοής που προκαλείται από υπόστρωμα, ή μεθόδων εξαγωγής καπνισμού.