Κοπριά

Περιττώματα ζωικού κεφαλαίου, ως έχουν ή περιλαμβάνονται στρωμνή.