Μέτρα διαχείρισης (WOCAT)

Μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της γης από διάβρωση / βελτίωση της παραγωγής κ.λπ. με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπαυση και περιστροφή για βόσκηση ή εναλλακτικά αλλαγή χρήση της γης για εναλλακτικό σύστημα παραγωγής.